FAQ

Pro lepší orientaci jsme pro vás připravili nejčastěji pokládané dotazy + odpovědi:

1. Pro jaké využití je průmyslová zóna vhodná?

Průmyslová zóna má velmi dobrou dopravní dostupnost s možností využití synergií s Elektrárnou Opatovice, a. s., a to zejména v přímých dodávkách tepla, chladu, elektrické energie, páry, demi-vody, atd. Proto je průmyslová zóna obzvláště vhodná pro investory s vyšší energetickou náročností a spotřebou energií.

2. Jsou zde nějaká omezení?

Omezení vyplývají z možnosti využití ploch, kdy plocha P1 je pouze pro lehký průmysl, plocha P2 je již bez omezení. Ostatní případná omezení, která mohou vyplývat z charakteru plánované výstavby a provozu, je doporučeno konzultovat a řešit individuálně.

3. Kdy je možné začít s realizací projektů?

Jednou z velkých výhod je možnost zahájení okamžité výstavby v daných lokalitách P1 a P2.

4. Plánujete další rozšíření zóny?

Podle přání a potřeb investorů je možné průmyslovou zónu rozšířit severně od plochy P2 směrem k Hradci Králové o plochu o celkové rozloze 11 ha.

5. Jaké jsou výhody z přímé dodávky tepla a elektrické energie?

Investor může být napojen na přímé dodávky nejenom tepla a elektrické energie, ale i páry, demi-vody, filtrované vody, pitné vody, kanalizace, atd. Hlavní výhoda spočívá v tom, že investor nemusí hradit vysoké investiční náklady na vybudování technologie pro zajištění potřeb výroby a podnikání, odpadají náklady spojené se servisem a údržbou této technologie a fakticky se může věnovat předmětu podnikání. Navíc jsou zpravidla přímé dodávky energií a služeb levnější, než kdyby si je vyráběl sám, anebo by byl napojen na distribuční soustavu.

6. Je možné využít k dopravě i železniční vlečku?

Investor může k dopravě využít taktéž vlakové nákladní dopravy, kdy přímo do areálu EOP je zavedena vlečka ze železniční zastávky Opatovice nad Labem.