Dopravní dostupnost

Průmyslová zóna IPO je díky své lokalitě velmi dobře dostupná všemi způsoby dopravy. 

Silniční doprava

Dopravní připojení areálu na dálnici D 11: Praha – Hradec Králové. Areál se nachází v těsné blízkosti nájezdu na D11. Obě komunikace budou procházet po jejich dokončení kolem Pardubic v severním a severovýchodním sektoru územního celku.

Dopravní připojení areálu na dálnici D35: Opatovice nad Labem - Mohelnice. Areál se nachází v těsné blízkosti nájezdu na D 35, která je v současné době ve výstavbě.

Základní komunikační síť města doplňuje komunikace I/37 směrem na jih. Tato komunikace má především regionální význam, spojuje aglomerace Chrudim – Pardubice – Hradec Králové, vzdáleněji pak připojení území na jižní směry s napojením na D1. 

 
 

Železniční doprava

Areál opatovické elektrárny disponuje vlastní železniční infrastrukturou, která je napojena na veřejnou železniční síť. 

Letecká doprava

V Pardubicích je mezinárodní letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem pro lety IFR a VFR zařazené do sítě 5ti páteřních letišť ČR. Letiště je umístěno cca 4 km od centra města a 2 km od nádraží na trati Praha – Vídeň s kontejnerovým překladištěm. Leží přímo u silnice Praha – Pardubice, 2 km od plánovaného říčního přístavu a 10 km od plánované dostavby dálnice D11.

Civilní letiště v Pardubicích je letištním hraničním přechodem.
www.airport-pardubice.cz   

Hradec Králové disponuje veřejným vnitrostátním a neveřejným mezinárodním letištěm kategorie 2B. 
Poloha letiště: 4 km NE od středu města 50°15´15" N - 015°50´43" E
www.lshk.cz