Nabídka pozemků

Průmyslová zóna IPO nabízí ideální příležitost pro subjekty s energeticky náročnou výrobou, které potřebují spolehlivé a výhodné dodávky energií, především tepla a elektrické energie.

Charakteristika plochy N1

Velikost plochy: 11 ha
Vlastník: Elektrárny Opatovice, a.s.

Katastrální území: Opatovice nad Labem
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, Labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: nachází se v záplavovém území stoleté vody

Územní plán: výroba a skladování - těžký průmysl

Charakteristika plochy N2

Velikost plochy: 7 ha
Vlastník: Elektrárny Opatovice, a.s.

Katastrální území: Opatovice nad Labem
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, Labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: severozápadní část se nachází v záplavovém území stoleté vody

Územní plán: výroba a skladování - lehký průmysl a energetika

Charakteristika plochy N3

Velikost plochy: 6 ha
Vlastník: Elektrárny Opatovice, a.s.

Katastrální území: Opatovice nad Labem/Čeperka
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, Labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: mimo záplavové území stoleté vody

Územní plán: výroba a skladování - lehký průmysl a energetika

Charakteristika plochy S1

Velikost plochy: 3,3 ha
Vlastník: Elektrárny Opatovice, a.s.

Katastrální území: Opatovice nad Labem
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, Labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: nachází se v záplavovém území stoleté vody

Územní plán: výroba a skladování - těžký průmysl a energetika

Charakteristika plochy S2

Velikost plochy: 3,5 ha
Vlastník: Elektrárny Opatovice, a.s.

Katastrální území: Opatovice nad Labem/Čeperka
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, Labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: nachází se v záplavovém území stoleté vody

Územní plán: výroba a skladování - lehký průmysl a energetika / výroba a skladování - těžký průmysl a energetika, zemědělská plocha

Charakteristika plochy S3

Velikost plochy: 1,4 ha
Vlastník: Elektrárny Opatovice, a.s.

Katastrální území: Hrobice
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, Labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: nachází se v záplavovém území stoleté vody

Územní plán: zemědělská plocha